Weekend 10/11 juni: drie feesten, drie vieringen

Aankondiging herbestemming Mariakerk
30 mei 2023
Sacramentsdag 2023: Eerste H. Communie van 19 kinderen
12 juni 2023
Aankondiging herbestemming Mariakerk
30 mei 2023
Sacramentsdag 2023: Eerste H. Communie van 19 kinderen
12 juni 2023

Op de tweede zondag na Pinksteren viert de katholieke kerk in Nederland het hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Jezus – Sacramentsdag. (In veel andere landen, waaronder Duitsland, Italië en Spanje, wordt dit feest op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd. Donderdag is immers de dag waarop het sacrament van de Eucharistie werd ingesteld).

Sacramentsdag

Op zaterdag 10 juni zal om 19.00 uur in de Laurentiuskerk een eucharistieviering worden gehouden waarbij het Laurentiuskoor de bekende achtste gregoriaanse mis zal zingen en een aantal Nederlandse en Latijnse sacramentsgezangen, waaronder het Ave Verum van Mozart.

Eerste H. Communie

Op zondag 11 juni zullen tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in de Mariakerk 19 kinderen hun eerste H. Communie ontvangen. Hierbij zal het jeugdkoor De Heemsklokjes de zang verzorgen.

Kapelaan Jaider één jaar priester

En op zondag 11 juni is het ook precies één jaar geleden dat onze kapelaan Jaider Chantre Sánchez tot priester werd gewijd. Het feest van Sacramentsdag is een prachtige gelegenheid om dit te vieren. Er is daarom een extra eucharistieviering om 16.00 uur in de Mariakerk, waarbij het koor Intermezzo zal zingen. Iedereen is welkom!