Parochie, pastores en bestuur

Onze Heemskerkse parochie is een vitale en open parochie. Ons motto is: ‘Eer aan God en dienst aan mensen.’

Pastores en bestuur

De pastorale leiding van de parochie is in handen van deken-pastoor Ton Cassee. Hij wordt bijgestaan door kapelaan Teun Warnaar.

In onze Heemskerkse parochie zijn veel mensen betrokken bij verschillende vormen van vrijwilligerswerk op zowel pastoraal als maatschappelijk terrein.

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Als onderdeel van de Wereldkerk maakt onze parochie deel uit van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het Dekenaat Haarlem.

Samenwerkende parochies

Samen met onze zusterparochies De Goede Herder Castricum/Bakkum en Onze Lieve Vrouwe Geboorte Uitgeest vormen wij de Regio Heemskerk.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter in solidum met Pastoor Kaleab Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris, Castricum
Jeanne Beentjes, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid, Castricum
Functie penningmeester: vacant

Secretariaat
Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk

Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, pastorale zaken
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
Marieke Berends, parochie-coördinator
Hans Duin, penningmeester
Rita Dufrenne, jeugd- en jongerenwerk, diaconie

 

Bewaren

Bewaren