Het pastorale team van het samenwerkingsverband  ‘De Heilige Familie’

Ons pastorale team bestaat uit zes geestelijken die werkzaam zijn in het samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ (bestaande uit de parochies in de regio IJmond-Noord) van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Het pastorale team van de parochie samen met bisschop Jan Hendriks, deken Floris Bunschoten (2e van links) en emeritus-pastoor Jan van der Linden (2e van rechts).

Contactgegevens van de pastores


Pastoor: Ruben Torres
deheiligefamilie@gmail.com
06-46082758

 

Kapelaan: Jaider Chantre Sánchez
kapelaanjaider@outlook.com
06-82927482

 

 


Marcel de Haas, diaken
diakenmarcel@gmail.com
06-30539841

 

 

Mathew Njezhukum Kattil pr. (Velsen-Noord)
fathermathew@hotmail.com
06-22704895

 


Henk Niesten pr. (Apostelkerk)
hjozefniesten@planet.nl
06-30712180

 

 

 

Voor de eucharistievieringen op zondagochtend kunnen we in onze regio ook een beroep doen op de assistentie van

 

 

Rector Jeroen de Wit (Heiloo)

 

 

 

Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’  (de parochies van de regio IJmond-Noord) bestaat uit de volgende personen:

 • Pastoor Ruben Torres, voorzitter
 • Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter (Heemskerk)
 • Wim van der Meer, secretaris (Castricum)
 • Saskia Bos, lid (Beverwijk)
 • Wim Brugman, lid (Uitgeest)
 • Leny Dekker, lid (Velsen-Noord)
 • Rita Dufrenne, lid (Heemskerk)
 • Wilma Groot, lid (Uitgeest)
 • Cor Hienkens, lid (Beverwijk)
 • Martin van Kleef, lid (Beverwijk)
 • Wendy van de Meer, lid (Castricum)

Regionaal secretariaat

Dorpsstraat 113
1901 EK Castricum
info@regioheemskerk.nl

Locatieraad

Elke parochie binnen het samenwerkingsverband heeft een eigen locatieraad. Voor de parochie H. Laurentius en H. Maria bestaat die uit:

 • Pastoor Ruben Torres, voorzitter
 • Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter
 • Marieke Berends, parochie-coördinator
 • Hans Duin, penningmeester
 • Rita Dufrenne, jeugd- en jongerenwerk, diaconie

Secretariaat

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
laurentius-maria@hetnet.nl
0251-232220