Kinderen

Kinderclub

Zit uw kind (of uw kleinkind) in groep 2 of 3 van de basisschool (5-6 jaar)? Wilt u ook graag wat meer mee geven
over de Bijbel en het Christelijk geloof? Breng de kinderen naar de gezellige kindermiddagen voor de allerkleinsten! De kinderclub komt iedere laatste woensdagmiddag van de maand bij elkaar, van 15.30 tot 17.00 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Eerste Communie

In het voorjaar kunnen de kinderen van groep 4 de Eerste Communie ontvangen. De voorbereiding daarop begint al in het najaar. Er zijn kindermiddagen met uitleg over het geloof, met knutselen, met zang en soms met een filmpje. Ook worden de gezinnen verwacht bij de maandelijkse gezinsviering waarin de kinderen allerlei taken kunnen vervullen. Meer informatie bij Mariëtte Sinkeldam, msinkeldam65@gmail.com.

Catecheseclub

Kinderen uit groep 5 tot 7 die hun Eerste Communie hebben ontvangen worden uitgenodigd bij de Catecheseclub (voorheen KiCa of Buka). Op een leuke en gezellige manier krijgen de kinderen een verdere verdieping in het geloof. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagavond om 18.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Meer informatie bij Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.

Vormsel

In Juni kunnen de kinderen van groep 8 het Vormsel ontvangen. Ook de vormselvoorbereiding begint al in het najaar. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 in het parochiecentrum bij de Laurentiuskerk, A. Verherentstraat 2, Heemskerk. Enkele bijeenkomsten vinden plaats in de Klop, Langebuurt 39, Uitgeest. Meer informatie bij Joke Hoogeland, jhland@ziggo.nl.

De Heemsklokjes

Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om mee te zingen met het kinderkoor De Heemsklokjes. De kinderen repeteren elke vrijdag van 15.45 tot 16.45 en maandelijks zingen ze tijdens de gezinsviering in de Mariakerk. Meer informatie bij dirigente Marianne van Gemert, gea032@gmail.com.

Speciale activiteiten

Naast deze groepen zijn er ook andere activiteiten waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd. Zo is er soms een kinderbioscoop, worden er palmpasenstokken gemaakt of is er een andere speciale activiteit voor kinderen. Als je hiervan op de hoogte wilt blijven, geef dat dan door aan Pilar Casanova, pilar.casanova@xs4all.nl.