Actie Kerkbalans

Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2020

Geachte parochiaan,

“Samen van betekenis voor de Laurentius en Maria Parochie”.

Opnieuw vraagt uw parochie U om bij te dragen in het kader van de actie Kerkbalans. Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en ook naar anderen die onze hulp nodig hebben. Zo leverden we weer een bijdrage aan de projecten van de PCI en het Noodfonds en zo stellen we al jarenlang de Esplanadezaal ter beschikking aan de Voedselbank. Een groot aantal parochianen is als vrijwilliger betrokken bij een veelheid aan maatschappelijke projecten.

Onze beide kerken, de Laurentiuskerk en de Mariakerk, vervullen een waardevolle plek in de Heemskerkse samenleving.

Om te kunnen blijven inspireren is ook dit jaar weer geld nodig. Verwarming, verlichting, onderhoud en muziek kosten geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en U en vele anderen welkom te heten.

De jaren 2018 en 2019 waren dure jaren voor onze gemeenschap. De renovatie van de klokkentoren van de Mariakerk en het groot onderhoud van de Laurentiuskerk hebben veel geld gekost. In dit jaar en de komende jaren staan wij voor het herstel van de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk. Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2020 te kunnen voortzetten, doen we daarom wederom een beroep op U voor een financiële bijdrage.

De kosten van de kerken moeten door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht. Mocht U daarom in de omstandigheid zijn Uw bijdrage te verhogen, dan zijn wij U daarvoor zeer erkentelijk. Wilt U voor het eerst of na een pauze weer gaan bijdragen: hartelijk welkom!

Geef voor verbinding, geef voor een kerk in balans.

Wij danken U alvast bijzonder hartelijk voor Uw bijdrage!*

Met vriendelijke groet,

RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

A.M. Cassee, Pastoor-Deken

J.L.M. Duin, Penningmeester

 

Bankrekeningen

Kerkbijdragen Laurentius:  NL65 INGB 0000 114474

Kerkbijdragen Mariakerk:  NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken:  NL34 RABO 0363 461450

 

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.