Actie Kerkbalans

Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2021

Geachte parochiaan,

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Doordat door corona onze kerken slechts beperkt konden worden opengesteld zijn de inkomsten van onze parochie aanzienlijk lager dan normaal. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Wij hopen dat u allen binnenkort in onze beide kerken weer elke week even pauze kunt nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen te delen. Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerken bent u welkom. U vindt er een luisterend oor. God houdt ook van u en kent u zoals u echt bent.

Onze beide kerken, de Laurentiuskerk en de Mariakerk, vervullen een waardevolle plek in de Heemskerkse samenleving. Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2021 te kunnen voortzetten, doen we wederom een beroep op u voor een financiële bijdrage. De kosten van de kerken moeten door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht. Mocht u daarom in de omstandigheid zijn uw bijdrage te verhogen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Wilt u voor het eerst of na een pauze weer gaan bijdragen: hartelijk welkom!

Wij danken U alvast bijzonder hartelijk voor Uw bijdrage!*

Met vriendelijke groet,

RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

Kaleab Masresha Shiferaw, pastoor

J.L.M. Duin, Penningmeester

Bankrekeningen

  • Kerkbijdragen Laurentius:  NL65 INGB 0000 114474
  • Kerkbijdragen Mariakerk:  NL20 INGB 0000 195503
  • Bankrekening beide kerken:  NL34 RABO 0363 461450

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.


Doneren via deze pagina

Ook via deze pagina kunt u een vrijwillige financiële bijdrage schenken aan de parochie H. Laurentius en H. Maria in Heemskerk.
Wij zijn u erkentelijk voor ieder kleiner of groter bedrag!

Bedrag
Doneren via uw smartphone

Als u beschikt over een smartphone met QR-scanner kunt u door het scannen van onderstaande code op gemakkelijke wijze uw betaling doen.