Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2023

Geachte parochiaan,

De Laurentiuskerk en de Mariakerk zijn plekken die verbinden en plaatsen waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Mogen we dit jaar weer op uw steun rekenen?

Dankzij u hebben we in het afgelopen jaar samen veei tot stand kunnen brengen. De viering van eucharistie, het pastoraat en het vormingsaanbod bracht mensen ook in 2022 samen. Verder konden mensen uit de buurt met Allerzielen overledenen gedenken, boden we programma’s speciaal voor kinderen aan en ondersteunden we diverse kerkelijke en maatschappelijke goede doelen..

Kortom, de kerk is voor veel mensen van grote waarde. In 2023 willen we dat voortzetten. Dat kan alleen met uw bijdrage. Via het parochieblad HELM ontvangt u regelmatig aankondigingen en achtergronden. Ook via onze website trachten wij u zo goed mogelijk te informeren.

We zijn u dankbaar voor uw bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Toch zijn we zo vrij u te vragen of u dit jaar misschien een hogere bijdrage wilt overwegen? Het zou de parochie op een nog solidere basis de toekomst in helpen. De kosten van onze beide kerken moeten immers door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht.

Uw bijdrage kunt u overmaken op de hieronder genoemde ING-rekeningnummers.

Wij danken u alvast bijzonder hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

R.M. Torres, pastoor
J.L.M. Duin, penningmeester

Bankrekeningen

  • Kerkbijdragen Laurentius:  NL65 INGB 0000 114474
  • Kerkbijdragen Mariakerk:  NL20 INGB 0000 195503
  • Bankrekening beide kerken:  NL34 RABO 0363 461450

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.


Doneren via deze pagina

Ook via deze pagina kunt u een vrijwillige financiële bijdrage schenken aan de parochie H. Laurentius en H. Maria in Heemskerk.
Wij zijn u erkentelijk voor ieder kleiner of groter bedrag!

Bedrag


Doneren via uw smartphone

Als u beschikt over een smartphone met QR-scanner kunt u door het scannen van onderstaande code op gemakkelijke wijze uw betaling doen.