Actie Kerkbalans

Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2019

Geachte parochiaan,

“Geef voor je kerk”. Opnieuw vraagt uw parochie U om bij te dragen in het kader van de actie Kerkbalans.

Onze beide kerken, de Laurentiuskerk en de Mariakerk, zijn plekken om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Plekken om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu veel of weinig komt. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. De kerk, dat zijn wij samen!

Wij zetten de deuren van onze kerken wijd open voor wie wil trouwen, dopen, vieren of rouwen. Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft of naar het verhaal van een naaste die om een praatje verlegen zit.

In een steeds meer op het individu gerichte maatschappij mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Om te kunnen blijven inspireren is ook dit jaar weer geld nodig. Verwarming, verlichting, onderhoud en muziek kosten geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarnaast dragen wij bij aan projecten die zijn gericht op steun aan mensen die het moeilijk hebben.

Wij zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. We zijn hierbij wel heel afhankelijk van uw financiële bijdragen. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nú en de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. Doet u dit jaar ook weer mee?

Helaas is ook in 2018 onze gemeenschap weer kleiner geworden. De kosten van de kerken moeten door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht. Mocht u daarom in de omstandigheid zijn uw bijdrage te verhogen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Wilt u voor hebt eerst of na een pauze weer gaan bijdragen: hartelijk welkom!

Geef voor verbinding, geef voor een kerk in balans.

Wij danken u alvast bijzonder hartelijk voor uw bijdrage!*

Met vriendelijke groet,

RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

A.M. Cassee, Pastoor-Deken

J.L.M. Duin, Penningmeester

 

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.