Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2022

Geachte parochiaan,

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.

Gisteren, vandaag… en morgen. Onze parochie wil ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Doordat door corona onze kerken slechts beperkt konden worden opengesteld zijn de inkomsten van onze parochie al sinds begin 2020 aanzienlijk lager dan normaal. De kosten zijn evenwel gebleven. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd welkom.

Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2022 te kunnen voortzetten, doen we wederom een beroep op u voor een financiële bijdrage. De kosten van onze beide kerken moeten door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht. Mocht u daarom in de omstandigheid zijn uw bijdrage te verhogen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Wilt u voor het eerst of na een pauze weer gaan bijdragen: hartelijk welkom!

Wij danken u alvast bijzonder hartelijk voor uw bijdrage*!

Met vriendelijke groet,
RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

R.M. Torres, pastoor
J.L.M. Duin, penningmeester

Bankrekeningen

  • Kerkbijdragen Laurentius:  NL65 INGB 0000 114474
  • Kerkbijdragen Mariakerk:  NL20 INGB 0000 195503
  • Bankrekening beide kerken:  NL34 RABO 0363 461450

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.


Doneren via deze pagina

Ook via deze pagina kunt u een vrijwillige financiële bijdrage schenken aan de parochie H. Laurentius en H. Maria in Heemskerk.
Wij zijn u erkentelijk voor ieder kleiner of groter bedrag!

Bedrag


Doneren via uw smartphone

Als u beschikt over een smartphone met QR-scanner kunt u door het scannen van onderstaande code op gemakkelijke wijze uw betaling doen.