RK Parochie H.Laurentius en H.Maria Heemskerk heeft, zoals de naam al zegt, twee kerken. De Laurentiuskerk en de Mariakerk.

De Laurentiuskerk

De kerk van H. Laurentius werd in 1891 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Tonnaer uit Delft. Deze fraaie driebeukige kruiskerk met een kruistoren van 53 meter hoog wordt gerekend tot de neo-renaissance stijl. De toren, bestaande uit twee vierkante en twee achtkantige geledingen, gescheiden door gewelfde dagvlakken, is eind jaren tachtig van de vorige eeuw geheel gerestaureerd.
Lees meer over de Laurentiuskerk

De Mariakerk

Bij de snelle uitgroei van Heemskerk in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw, vooral veroorzaakt doordat Hoogovens snel veel personeel moest aantrekken, ontstond de noodzaak tot het oprichten van een nieuwe parochie en een nieuw kerkgebouw. De kerk werd toegewijd aan de H. Maagd Maria.
Lees meer over de Mariakerk

Het kerkhof

Achter de Laurentiuskerk is het kerkhof van de parochie.