Kosters Laurentiuskerk

De kostersgroep doet werkzaamheden in de kerk en sacristie ten behoeve van alle vieringen in het weekeinde en in de week (reguliere vieringen, huwelijks-, jubileum- en uitvaartvieringen). De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden, begeleiden en coördineren van deze vieringen.

Kosters Mariakerk

De kostersgroep doet werkzaamheden in de kerk en sacristie ten behoeve van alle vieringen in het weekeinde en in de week (reguliere vieringen, huwelijks-, jubileum- en uitvaartvieringen). De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden, begeleiden en coördineren van deze vieringen.

Lectoren en lectrices

Het vieren van de eucharistie is een aangelegenheid van de gemeenschap. Liturgie is een samenspel van voorganger, lector, acoliet of misdienaar, cantor of koor en de gemeenschap. Allen dragen op hun eigen wijze bij tot de viering. De taak van de lector/lectrice is (uit de gemeenschap voorkomend) het woord te dienen en over te brengen. Daarom is het goed om je de teksten eigen te maken. Ook oefenen met een microfoon in grote ruimten is noodzakelijk. Ook een heldere en duidelijke stem is gewenst.

Acolieten en misdienaars

Voornaamste taak is het tijdens de vieringen dienend assisteren van de voorganger en zorgdragen voor een goed verloop van de vieringen in zowel de Laurentius- als de Mariakerk. Misdienaars helpen de voorganger tijdens de viering, zoals bij het klaarmaken van de altaartafel. Meisjes en jongens vanaf zeven jaar zijn heel erg welkom. De beurten worden via een rooster verdeeld over de beide kerken.

Voorbereiding gezinsvieringen

Deze groep bereidt de gezinsvieringen voor die iedere maand in de Mariakerk gehouden worden. Tevens verzorgt de groep de gezins-kerstviering en de Eerste H. Communievieringen. Bijeenkomsten vinden iedere donderdagochtend om 09.30 uur plaats in de Pastoor Schoonderwoerdzaal van de Mariakerk.

Stencilgroep Jongerenkerk

Deze groep verzorgt het drukwerk ten behoeve van de JKH en is aanwezig in de kopieerkamer en de grote zaal van de Mariakerk. Bijeenkomsten zijn eens per maand, gedurende circa 2 uur.

Tekstgroep Jongerenkerk

Deze tekstgroep verzorgt de teksten die gebruikt worden in de jongerenkerkvieringen en komt bijeen in het ‘Home’ (bovenzaal Mariakerk) op woensdagavond om naar aanleiding van het Evangelie een thema vast te stellen en de teksten daarbij te zoeken of te maken.

Eerste H. Communie

Na het doopsel is de volgende stap de Eerste Communie. Deze stap is een heel belangrijke, want uw zoon of dochter gaat steeds meer horen bij die groep die Jezus willen volgen. “Jij hoort erbij” en daarom is ieder kind vanaf zeven jaar welkom. Samen leren breken en delen, zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Wij praten met elkaar over hoe God met de mensen omgaat. Met verhalen en spellen en het meedoen met diverse vieringen bereiden wij ons voor op dat feest. In november zal de eerste viering ter voorbereiding op het Communiefeest van volgend jaar mei zijn.

Ziekencommunie

Taak van deze groep is de H. Communie thuis te brengen bij langdurig zieken en/of ouderen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.

Avondwakegroep

Een avondwake wordt gehouden in één van de twee parochiekerken op de avond vóór de uitvaart. Tijdens deze viering bidden en zingen familie en geloofsgemeenschap samen rondom de overledene om elkaar tot troost te zijn en uit te zien naar het licht van de ochtend. Een avondwake wordt voorbereid door twee leden van de groep in overleg met de familie, die zelf actief aan zo’n viering mee kan doen door een tekst te lezen en /of kaarsen te ontsteken. De viering duurt ongeveer een half uur, waarna gelegenheid wordt gegeven om afscheid te nemen en de familie te condoleren.

Voor leden van de avondwakegroep neemt het huisbezoek ongeveer een anderhalf uur in beslag. Het maken en schrijven van een welkom, voorbeden en andere teksten en daarna op volgorde in een map doen vraagt zeker nog eens twee uur.