De kerk van H. Laurentius werd in 1891 gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Tonnaer uit Delft.

Deze fraaie driebeukige kruiskerk met een kruistoren van 53 meter hoog wordt gerekend tot de neo-renaissance stijl. De toren, bestaande uit twee vierkante en twee achtkantige geledingen, gescheiden door gewelfde dagvlakken, is eind jaren tachtig van de vorige eeuw geheel gerestaureerd.

In 1991 is ook het interieur van de kerk door inzet van vrijwilligers gerestaureerd. Steentje voor steentje, voegje voor voegje en plankje voor plankje is schoongemaakt en geschilderd. Het middenpad is teruggebracht en er is een eigentijdse muurschildering van het laatste oordeel aangebracht, vervaardigd door de Heemskerkse kunstenaar Robert Smit.

De Laurentius bestond toen 100 jaar. Hier vindt u een compilatie van de feestelijkheden van destijds.

In de dagkerk hangt een schilderij, toegeschreven aan de Vlaamse schilder Jan Boeckhorst (1605-1668), voorstellende de marteldood van de H. Laurentius. De kruiswegstaties zijn vervaardigd door Petrus Haman en zijn gedateerd 1871. Ook het uit 1930 stammende Vermeulenorgel is na een grondige restauratie weer in optimale conditie. Tevens kreeg de kerk de beschikking over een koororgel, gebouwd in 1965 door de firma Pels uit Alkmaar.

In de linkernis is een gedachteniskapel, waarin kruisjes hangen met daarop de namen van overleden parochianen. In de rechternis bevindt zich de Titus Brandsmacel. Deze cel is ontworpen door de Heemskerkse kunstenaar Robert Smit. Deze kapel is een herinnering aan de slachtoffers van discriminatie en achtervolging, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Pater Titus Brandsma, Karmeliet, is in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog in het kamp Dachau door de Duitsers omgebracht. Zijn passief verzet en liefdevol vergeven jegens de bezetter mogen nooit vergeten worden. Op 3 november 1995 is pater Titus Brandsma zalig verklaard. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt hij vereerd.

Buiten de vieringen is de H.Laurentius elke vrijdag geopend van 13.30 tot 15.30 uur.