De Parochie heeft de volgende tarieven vastgesteld die sinds 1 maart 2023 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiecentrum, A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk, tel.: 0251-232220.

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Doop
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.
Huwelijk
Huwelijk – viering € 450,00
Huwelijk – jubileum € 250,00
Uitvaart
Avondwake met koor/organist € 300,00
Avondwake zonder koor/organist € 225,00
Uitvaartdienst met koor/organist € 500,00
Uitvaartdienst zonder koor/organist € 400,00
Aanwezigheid priester/pastor in Crematorium/begraafplaats € 250,00
Uitvaartviering door priester/pastor in Uitvaartcentrum, Crematorium of Aula Begraafplaats € 350,00
NB: Voor langdurige en/of zeer druk bezochte uitvaartdiensten en
avondwakes kan een toeslag worden berekend.
€ 200,00
Misintentie
Bij het opgeven van misintenties kan men zelf een bedrag bepalen.
Als richtlijn geldt per intentie:
€ 10,00
Laurentiuskerkhof
Algemeen graf – Openen en sluiten van het graf € 900,00
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 500,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 550,00
Familiegraf – Openen en sluiten van het graf € 900,00
Huur familiegraf (20 jaar) € 1.200,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.300,00
Verlenging huur familiegraf (10 jaar) € 585,00
Verlenging onderhoud (10 jaar) € 650,00
Urnenhof
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 155,00
Huur urnennis, 20 jaar € 1.000,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 950,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 155,00
Asverstrooiing op de begraafplaats € 175,00