De Parochie heeft de volgende tarieven vastgesteld die sinds 1 januari 2020 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiecentrum, A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk, tel.: 0251-232220.

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Doop
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.
Huwelijk
Huwelijk – viering € 380,00
Huwelijk – jubileum € 215,00
Uitvaart
Avondwake met koor/organist € 240,00
Avondwake zonder koor/organist € 165,00
Uitvaartdienst met koor/organist € 405,00
Uitvaartdienst zonder koor/organist € 325,00
Aanwezigheid priester/pastor in Crematorium/begraafplaats € 165,00
Uitvaartviering door priester/pastor in Uitvaartcentrum, Crematorium of Aula Begraafplaats € 270,00
NB: Voor langdurige en/of zeer druk bezochte uitvaartdiensten en
avondwakes kan een toeslag worden berekend.
€ 165,00
Misintentie
Bij het opgeven van misintenties kan men zelf een bedrag bepalen.
Als richtlijn geldt per intentie:
€ 10,00
Laurentiuskerkhof
Algemeen graf – Openen en sluiten van het graf € 800,00
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 430,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 485,00
Familiegraf – Openen en sluiten van het graf € 800,00
Huur familiegraf (20 jaar) € 1.070,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.180,00
Verlenging huur familiegraf (10 jaar) € 535,00
Verlenging onderhoud (10 jaar) € 595,00
Urnenhof
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 140,00
Huur urnennis, 20 jaar € 860,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 860,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 140,00
Asverstrooiing op de begraafplaats € 140,00