Tarieven

De Parochie heeft recent de tarieven vastgesteld die sinds 1 januari 2018 gelden. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Parochiecentrum, A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk, tel.: 0251-232220.

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tarieven.

OMSCHRIJVING

TARIEF

Doop
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt op prijs gesteld.
Huwelijk
Huwelijk – viering € 360,00
Huwelijk – jubileum € 205,00
Uitvaart
Avondwake met koor/organist € 230,00
Avondwake zonder koor/organist € 155,00
Uitvaartdienst met koor/organist € 385,00
Uitvaartdienst zonder koor/organist € 310,00
Aanwezigheid priester/pastor in Crematorium/begraafplaats € 155,00
Uitvaartviering door priester/pastor in Uitvaartcentrum, Crematorium of Aula Begraafplaats € 255,00
NB: Voor langdurige en/of zeer druk bezochte uitvaartdiensten en
avondwakes kan een toeslag worden berekend.
€ 155,00
Misintentie
Bij het opgeven van misintenties kan men zelf een bedrag bepalen.
Als richtlijn geldt per intentie:
€ 10,00
Laurentiuskerkhof
Algemeen graf – Openen en sluiten van het graf € 665,00
Gebruiksrecht graf, 15 jaar € 410,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 15 jaar € 460,00
Familiegraf – Openen en sluiten van het graf € 665,00
Huur familiegraf (20 jaar) € 1.020,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 1.125,00
Verlenging huur familiegraf (10 jaar) € 510,00
Verlenging onderhoud (10 jaar) € 565,00
Urnenhof
Bijzetting in urnennis (excl. inscriptie) € 135,00
Huur urnennis, 20 jaar € 820,00
Bijdrage onderhoud begraafplaats, 20 jaar € 820,00
Tweede bijzetting in gehuurde nis € 135,00
Asverstrooiing op de begraafplaats € 135,00