Uitzendingen van de Eucharistieviering

Twee torens, één parochie!

Welkom op de website van de RK Parochie H.Laurentius en H.Maria Heemskerk. Voor alle parochianen en overige belangstellenden wil deze website een wegwijzer zijn. Mag u al kijkend en lezend ervaren hoe onze Heemskerkse parochie een vitale en open parochie is. Ons motto is: ‘Eer aan God en dienst aan mensen.’

Doet U ook mee aan de Actie Kerkbalans 2021?
Zie onze uitnodiging hiernaast (op smartphones: onderaan deze pagina) onder ‘Steun onze parochie’

Nieuws uit de parochie

14 januari 2022

Installatie van pastoor Ruben op 23 januari

Hij is al sinds 13 december werkzaam in onze regio, maar op zondag 23 januari zal Ruben Torres officieel worden geïnstalleerd tot pastoor van de parochies in het samenwerkingsverband ‘De […]
8 januari 2022

Gezinsviering op 16 januari

Zondag 16 januari zal er in de Mariakerk weer een speciale eucharistieviering voor gezinnen met jonge kinderen zijn. Gezien het beperkte aantal bezoekers dat we mogen toelaten (50) zullen de […]
6 januari 2022

Pastoor Ruben stelt zich voor

Beste parochie, Per 13 december ben ik benoemd tot uw pastoor. En daarom wil ik me graag even aan iedereen voorstellen. Mijn naam is Ruben M. Torres, waarbij de M. […]
27 december 2021

Vieringen rond de jaarwisseling en Driekoningen

Het is goed en zinvol om de overgang van het oude naar het nieuwe jaar ook in de kerk te vieren. In onze parochie zijn er de volgende vieringen: vrijdag […]
22 december 2021

Kerstviering voor gezinnen op Kerstavond online

Jammer genoeg is het ook dit jaar niet mogelijk om op Kerstavond met groot en klein in de kerk samen te vieren. Om onze gezinnen de gelegenheid te geven om […]
20 december 2021

Aanscherping coronamaatregelen: maximaal 50 aanwezigen

Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber. Begin de­cem­ber wer­den al de […]
11 december 2021

Gerestaureerde ramen Laurentiuskerk ingezegend

Voorafgaand aan de plechtige eucharistieviering op zondag 12 december jl. heeft onze bisschop Mgr. J. Hendriks de gerestaureerde kerkramen ingezegend. Deze viering werd via livestream uitgezonden op ons eigen YouTube-kanaal […]
9 december 2021

Kerstvieringen in de Laurentiuskerk en de Mariakerk 2021

AANGEPAST 20 december 2021:  Na de persconferentie van zaterdag 18 december waarin de regering een harde lockdown vanaf 19 december aankondigde, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat bij de vieringen […]
2 december 2021

BELANGRIJK BERICHT: Geen vieringen na 17.00 uur – ook niet met Kerstmis (UPDATE 10 december)

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. […]

Bewaren

Bewaren