Sacramentsdag 2023: Eerste H. Communie van 19 kinderen

Weekend 10/11 juni: drie feesten, drie vieringen
6 juni 2023
Eerste priesterverjaardag van kapelaan Jaider gevierd
12 juni 2023
Weekend 10/11 juni: drie feesten, drie vieringen
6 juni 2023
Eerste priesterverjaardag van kapelaan Jaider gevierd
12 juni 2023

Negentien kinderen uit het regionaal samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’ hebben op zondag 11 juni – Sacramentsdag – hun eerste heilige communie gedaan. Een warme zondag, maar ook een warme viering waarbij de de blijdschap om deze belangrijke gebeurtenis in het jonge leven van deze kinderen duidelijk voelbaar was.

Mede door een goede voorbereiding verliep deze feestelijke Eucharistieviering prima. Kapelaan Jaider legde duidelijk uit wat de betekenis van de heilige Mis en van de communie is. Het jeugdkoor ‘De Heemsklokjes’ was weliswaar niet op volle sterkte, maar zong zuiver en enthousiast.

Aan het einde van de viering poseerden de communicanten met kapelaan Jaider, pastoor Ruben en de voorbereidingsgroep voor een groepsfoto.