Eerste priesterverjaardag van kapelaan Jaider gevierd

Sacramentsdag 2023: Eerste H. Communie van 19 kinderen
12 juni 2023
Vieringen in de vakantietijd met twee patroonsfeesten
21 juli 2023
Sacramentsdag 2023: Eerste H. Communie van 19 kinderen
12 juni 2023
Vieringen in de vakantietijd met twee patroonsfeesten
21 juli 2023

In tropische temperaturen, zoals hij gewend was in zijn moederland Colombia, mocht kapelaan Jaider Chantre Sánchez in de namiddag van zondag 11 juni vieren dat hij precies één jaar geleden tot priester is gewijd. In concelebratie met zes broeders in het priesterambt en met assistentie van diaken Marcel de Haas ging hij voor in de liturgie van Sacramentsdag.
De preek werd verzorgd door pastoor Ruben Torres en ging hij in op zowel de betekenis van Sacramentsdag als op de waarde van het priesterschap. Hij onthulde daarin ook dat hij een dag eerder zijn 17-jarig priesterschap mocht gedenken.
Er werd – op speciaal verzoek van kapelaan Jaider – gezongen door het koor Intermezzo. In het repertoire waren uiteraard ook enkele Spaanstalige liederen opgenomen.

Na afloop van de plechtige Mis werd het feest voor genodigden voortgezet in de zonnige tuin achter de Mariakerk.

V.l.n.r. kapelaan Teun Warnaar, deken George Paimpillil (Zaanstreek-IJmond), diaken Marcel de Haas, kapelaan Jaider, em. pastoor Jan van der Linden, vicaris Gerard Bruggink, father Tesfayohanes, pastoor Ruben Torres