Vieringen in de vakantietijd met twee patroonsfeesten

Eerste priesterverjaardag van kapelaan Jaider gevierd
12 juni 2023
Bezoek aan vastenactieproject in Colombia
31 augustus 2023
Eerste priesterverjaardag van kapelaan Jaider gevierd
12 juni 2023
Bezoek aan vastenactieproject in Colombia
31 augustus 2023

Ondanks de vakantietijd gaan de vieringen in onze parochie gewoon door.
Weliswaar is onze kapelaan Jaider de komende weken op vakantie in zijn moederland Colombia (twee parochianen zullen hem een gedeelte van de reis vergezellen!), maar dankzij de extra inzet van Father Mathew, pastoor Van der Linden en rector De Wit is het mogelijk om iedere zaterdagavond en zondagochtend de Eucharistie te vieren.

Patroonsfeesten

In het weekend 12/13 augustus vieren we het feest van onze patroon Sint Laurentius. Die zondag zal rector Jeroen de Wit (Heiloo) de celebrant zijn in een plechtige Eucharistieviering in de Laurentiuskerk, waarbij het Laurentiuskoor zal zingen.

Op dinsdag 15 augustus vieren we gewoontegetrouw het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming met een gezongen H. Mis in de Mariakerk. Deze viering begint om 19.00 uur. De celebrant is pastoor Ruben Torres en het Mariakoor verzorgt de zang.

Laten we onze beide patronen, Laurentius en Maria, de eer brengen die hen toekomt en hen vragen om zegen over onze parochie.