Uitnodiging synode 2021-2024

Paaswake met twee koren in de Mariakerk
22 maart 2024
Hemelvaart en Pinksteren
7 mei 2024
Paaswake met twee koren in de Mariakerk
22 maart 2024
Hemelvaart en Pinksteren
7 mei 2024

Op dinsdag 9 april is iedereen van harte welkom om aanwezig te zijn in de Mariakerk te Heemskerk om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen en mee te praten over de tweede fase. Deze tweede fase spitst zich toe op de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn’.
Er worden vier thema’s aangereikt om over in gesprek te gaan:

1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
2. Vorming in een missionaire Kerk;
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

Maar het staat een ieder natuurlijk vrij om tijdens “het gesprek in de Geest van de synode” in te gaan op andere onderwerpen die relevant zijn.

Voor wie: alle parochianen in het dekenaat Zaanstreek-IJmond,
Locatie: Mariakerk, Spoellaan 1 te Heemskerk
Datum en tijdstip: 9 april 2024 aanvang: 19.30 uur
Aanmelden via e-mail: dekenaatzaanijmond@gmail.com of
via het secretariaat van de eigen parochie: Laurentius-Maria@hetnet.nl

Indien gewenst kunt u meer aanvullend materiaal en informatie aantreffen via de onderstaande link:
op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk) vinden.
Wij hopen veel mensen te mogen begroeten op dinsdag 9 april in Heemskerk.

Deken dr. George Paimpillil