Hemelvaart en Pinksteren

Uitnodiging synode 2021-2024
25 maart 2024
Twee jubilerende koren met Pinksteren
16 mei 2024
Uitnodiging synode 2021-2024
25 maart 2024
Twee jubilerende koren met Pinksteren
16 mei 2024

Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei.

Op de web­si­te over chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu wordt onder meer uit­ge­legd wat en hoe chris­te­nen vieren met Hemel­vaart en Pink­ste­ren en welke tradities er mee verbon­den zijn. De site nodigt bezoekers ook uit om mee te vieren in hun eigen kerk.

Naast uitleg over het hoog­feest zijn er op de pagina over Hemel­vaart negen gebe­den voor een pinksternoveen te down­loa­den. Het is gebruike­lijk om met deze noveen, een negen dagen durend gebed, op of net na Hemel­vaarts­dag te starten. Negen dagen tot aan Pink­ste­ren wordt dan gebe­den om de komst van de Heilige Geest.

In onze parochie vieren we het hoogfeest van Hemelvaart met de volgende Eucharistievieringen: 
Woensdag 8 mei, 19.00 uur: In de Mariakerk, m.m.v. het Mariakoor
Donderdag 9 mei, 11.00 uur: In de Laurentiuskerk, m.m.v. het Laurentiuskoor

Pinksteren vieren we als volgt: 
Zaterdag 18 mei, 19.00 uur: In de Mariakerk, m.m.v. het Mariakoor (60-jarig jubileum)
Zondag 19 mei, 11.00 uur: In de Laurentiuskerk, m.m.v. JKH (55-jarig jubileum)

Op maandag 20 mei (tweede pinksterdag) vieren we de gedachtenis van de H. Maria, Moeder van de Kerk met een Eucharistieviering in de Mariakerk om 11.00 uur. Daarbij zullen leden van het Laurentiuskoor de zang ondersteunen