Bisschop Hendriks schrijft: Jan van der Linden was een plichtsgetrouwe en biddende priester

Pastor Jan van der Linden overleden
15 december 2023
Afscheid nemen van pastor Jan van der Linden
16 december 2023
Pastor Jan van der Linden overleden
15 december 2023
Afscheid nemen van pastor Jan van der Linden
16 december 2023

De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, heeft naar aanleiding van het overlijden van emeritus-pastoor Jan van der Linden een brief geschreven aan alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechisten en assistenten in het bisdom. Hierin schrijf hij onder andere over pastor Van der Linden:

“Hij werd gewaardeerd om zijn plichtsgetrouwheid en zijn nooit aflatende grote inzet voor het pastoraat in de regio. Hij was een biddende priester, trouw aan het brevier en de rozenkrans.”

U kunt de gehele brief hier lezen.

Foto: De laatste keer dat Pastor Van der Linden concelebreerde was in de Eucharistieviering op het hoogfeest van Christus Koning (zondag 26 november jl.), waarin de Bisschop de hoofdcelebrant was.