Actie Kerkbalans

Aan de parochianen van de RK Parochie H.Laurentius/H. Maria

Heemskerk, januari 2017

Geachte parochiaan,

“Mijn kerk verbindt”. Opnieuw vraagt uw parochie u om bij te dragen in het kader van de actie Kerkbalans.

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof. Daar waar mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.

In het afgelopen jaar hebben we in een zee van bloemen het 125 jarig bestaan van de Laurentiuskerk gevierd, nadat we een jaar eerder hadden stilgestaan bij 50 jaar Mariakerk. Beide kerken blijven plaatsen waar God zich aan ons verbindt en, door ons, ook aan de wereld waarin wij leven.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. Om te kunnen blijven inspireren is ook dit jaar weer geld nodig. Verwarming, verlichting, onderhoud, personeel en muziek kosten geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Wij zijn dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. We zijn hierbij wel heel afhankelijk van uw financiële bijdragen. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nú en de kerk van morgen. Een investering in uzelf en de generaties die nog komen. Hartelijk dank daarvoor! Doet u dit jaar ook weer mee?

Helaas is in 2016 onze gemeenschap weer kleiner geworden. De kosten van de kerken moeten door een steeds kleinere groep parochianen worden opgebracht. Mocht u daarom in de omstandigheid zijn uw bijdrage te verhogen, dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Wilt u voor hebt eerst of na een pauze weer gaan bijdragen: hartelijk welkom!

Geef voor verbinding, geef voor een kerk in balans!

Wij danken u alvast bijzonder hartelijk voor uw bijdrage!*

Met vriendelijke groet,

RK Parochie H. Laurentius/H. Maria te Heemskerk

A.M. Cassee, Pastoor-Deken

J.L.M. Duin, Penningmeester

 

*) Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Door te kiezen voor een periodieke gift kunt u de kosten van uw netto gift verlagen, u kunt uw gift verhogen zonder dat het u meer kost, of een mengvorm van beide. Wij verwijzen u voor de overeenkomst en de voorwaarden naar de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Ook helpen wij u graag verder wanneer u uw naam en telefoonnummer bij het parochiesecretariaat achterlaat.