Zondag 26 maart Nederlands-Poolse ‘mix-Mis’

Stille Omgang 2023 te Amsterdam
8 februari 2023
Regionale vastenactie op YouTube
22 maart 2023
Stille Omgang 2023 te Amsterdam
8 februari 2023
Regionale vastenactie op YouTube
22 maart 2023

Iedereen is welkom a.s. zondag 26 maart om 14 uur in de Mariakerk bij de Nederlands-Poolse Mis. Deze Mis zal met een aantal teksten en gebeden in het Nederlands en in het Pools gevierd worden. Kapelaan Jaider en priester Mariusz Momot gaan voor in deze bijzondere viering. Voor deze gelegenheid hebben een aantal kinderen mooie liederen geoefend, onder de begeleiding van Femke Ooijevaar, om a.s. zondag te zingen tijdens de Pools-Nederlandse mix-Mis. Femke doet dit als project voor haar stage aan het conservatorium.

We hopen dat veel Poolssprekende en Nederlandse gelovigen zondagmiddag naar de Mariakerk komen om samen met deze enthousiaste kinderen de 5e zondag van de vastentijd te vieren.