Priesterwijding van Jaider Chantre Sánchez

Eucharistieviering
28 december 2022
Eerste H. Mis van neomist Jaider Chantre Sánchez
12 juni 2022