Eucharistie-/Gezinsviering (3e zondag 40 dagen, voorstelviering communicantjes)