Uitnodiging geloofsverdieping in de veertigdagentijd

Steun de parochie met de actie Kerkbalans 2023
8 januari 2023
Stille Omgang 2023 te Amsterdam
8 februari 2023
Steun de parochie met de actie Kerkbalans 2023
8 januari 2023
Stille Omgang 2023 te Amsterdam
8 februari 2023

Ter voorbereiding op Pasen worden door het pastorale team vijf bijeenkomsten georganiseerd op zaterdagochtenden in de veertigdagentijd. Hiervoor zullen de pastores gebruik maken van filmpjes van Sycamore. 
Sycamore biedt verdieping over het katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven nu.

Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen.
Iedereen is welkom.

 

Wat betekent Sycamore?
Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad Jericho. Een man met de naam Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-boom (moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van Zacheüs definitief verandert. Zie Lucas 19, 1-10.