Pastor Mathew met emeritaat

Aswoensdag: we gaan samen op weg naar Pasen
10 februari 2024
Paaswake met twee koren in de Mariakerk
22 maart 2024
Aswoensdag: we gaan samen op weg naar Pasen
10 februari 2024
Paaswake met twee koren in de Mariakerk
22 maart 2024

Na overleg tussen het bisdom, pastoor Ruben, pastor Mathew en het regiobestuur is pastor Mathew Njezhukum kattil met ingang van 1 februari 2024 met emeritaat gegaan. Hij heeft inmiddels van onze bisschop, Mgr. Hendriks, per die datum ontslag gekregen. Pastor Mathew, afkomstig uit India, kwam in 1999 op verzoek van kardinaal Simonis naar Nederland. Sinds 2011 was hij pastor van onze regio met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Sint Joseph parochie in Velsen-Noord. Hij heeft de kerk in Nederland 23 jaar trouwe dienst bewezen. Wij willen pastor Mathew bedanken voor zijn inzet in onze regio en in het bijzonder de geloofsgemeenschap in Velsen-Noord en wensen hem alle goeds, geluk én God’s zegen voor zijn toekomst!

Namens het regiobestuur,
Bert Jan Rozestraten