Pastoor Henk Niesten overleden

Nieuwe geluidsinstallatie Laurentiuskerk
31 mei 2024
Nieuwe geluidsinstallatie Laurentiuskerk
31 mei 2024

Op vrijdag 31 mei, het feest van Maria Visitatie, is pastoor Henk Jozef Niesten overleden. Na zijn emeritaat als pastoor van de parochies in Haarlem Centrum-Oost ging hij in 2013 bij de Apostelkerk op de grens van Beverwijk en Heemskerk wonen, waar hij de zorg voor het pastoraat en de liturgie op zich nam.

Ook in onze parochie zullen velen hem kennen van de Alpha-cursussen die hij vele malen voor onze regio georganiseerd heeft. In die Alpha-cursussen, maar ook bij zijn verkondiging in de liturgie hebben velen hem gewaardeerd als een spiritueel begaafde priester die de kunst verstond om in eenvoudige woorden de grote rijkdom von ons katholieke geloof te verkondigen.

Als hartpatiënt had hij al vele jaren te kampen met een zwakke gezondheid, maar dat weerhield hem er niet van om, zolang het nog kon, zich met grote ijver in te zetten voor God en zijn Kerk. Sinds februari jl. is zijn toestand echter verslechterd na enkele hartstilstanden. Hij besefte meer en meer dat zijn aardse leven ten einde begon te lopen. In de laatst verschenen editie van ons parochieblad HELM schrijft hij onder andere:

“Het gezin, 28 onderwijs en 26 jaar pastoraat hebben mij veel geleerd over de waarde van het leven met dat Godsbesef in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heel veel dank aan allen die ik op deze weg mocht ontmoeten. A Dieu.”

Wij kunnen zijn afscheidsgroet alleen maar beantwoorden met dezelfde woorden: A Dieu. Mogen we elkaar weer ontmoeten  bij God, de Heer van het leven.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 6 juni om 19.00 uur in de Apostelkerk, waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen. 
De plechtig gezongen Requiemmis van pastoor Niesten zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni a.s., het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, om 10.00 uur in de Apostelkerk. Daarna wordt hij begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van onze Laurentiuskerk.