Parochiezondag 2023: “Dit moeten we vaker doen!”

Familiedag over Maria van Fatima
28 september 2023
27 oktober: Dag van vasten en gebed voor de vrede
23 oktober 2023
Familiedag over Maria van Fatima
28 september 2023
27 oktober: Dag van vasten en gebed voor de vrede
23 oktober 2023

Zondag 8 oktober vierden we de “Parochiezondag’, een gelegenheid om stil te staan bij het belang van de parochie als gemeenschap van gelovigen. De eenheid van de parochie werd zichtbaar en hoorbaar door de medewerking van vier koren aan de Eucharistieviering: het voor deze gelegenheid gecombineerde  Laurentiuskoor en Mariakoor, het koor Intermezzo en het jeugdkoor ‘De Heemsklokjes’.

Kapelaan Jaider was de hoofdcelebrant en werd omringd door maar liefst drie concelebranten (pastoor Ruben Torres – net terug uit de Filipijnen -, pastoor Van der Linden en father Tesfayohannes) en diaken Marcel de Haas. In zijn preek benadrukte kapelaan Jaider dat we als parochie alleen kunnen bestaan en vruchten kunnen dragen als we als laten leiden en inspireren door een levend geloof en een persoonlijke relatie met de Heer.

Aan het einde van de viering sprak Hans Duin namens het parochiebestuur dank uit aan de vele vrijwilligers die de parochie gaande houden. Gezien het feit dat veel vrijwilligers inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt, werd aan de aanwezige parochianen een oproep gedaan om – voor zover ze dat nog niet doen – een deel van hun tijd ter beschikking te stellen van de parochie. Ook pastoor Ruben Torres sprak nog een dankwoord en dan met name aan degenen die aan deze feestelijke Mis hadden meegewerkt.

Na afloop van de viering maakten velen van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten in het naast de kerk gelegen uitvaartcentrum van De Jongh, waar bij de koffie de Heemskerkse ‘ezelsoren’ niet ontbraken. Veel aanwezigen zeiden:  “Dit moeten we vaker doen!”.

De hele Mis is nog te bekijken op ons eigen YouTube-kanaal.

(Klik op de foto’s voor een vergroting)