Nieuwe deken voor Zaanstreek-IJmond

Vastenmaaltijd op zondag 2 april
22 maart 2023
Parochieblad Helm april-mei verschenen
1 april 2023
Vastenmaaltijd op zondag 2 april
22 maart 2023
Parochieblad Helm april-mei verschenen
1 april 2023

bron: Arsacal.nl

Op 18 maart jl. werd de nieuwe deken voor de regio Zaanstreek-IJmond, dr. George Paimpillil, in de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam geïnstalleerd. Met onze bisschop Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant en onder aanwezigheid van vele andere dekens/priesters op het priesterkoor heeft de nieuwe deken de eed van trouw uitgesproken. Hij is tevens benoemd tot pastoor in de parochies van de Zaanstreek. In beide functies is hij de opvolger van pastoor-deken Floris Bunschoten, die nu benoemd is tot deken van Haarlem, plebaan van de kathedraal St. Bavo en pastoor van de St.-Franciscusparochie i.o. (van Haarlem-Noord tot het Noordzeekanaal).

Namens het regiobestuur hebben wij na afloop van de zeer goed bezochte viering deken George Paimpillil gelukgewenst met zijn benoeming en hem van harte uitgenodigd om bij gelegenheid ook eens in de parochies van onze regio voor te gaan en kennis te maken met de bestuurders.