IJmond helpt Oekraïne

Scholen bezoeken onze kerken
9 april 2022
Feestelijke eucharistieviering t.g.v. heiligverklaring Titus Brandsma
11 mei 2022

Door de niets ontziende oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. De beelden van uit elkaar gerukte gezinnen, duizenden doden, raketinslagen, verwoeste steden, mensen in schuilkelders branden op ons netvlies. En dat op slechts 2.000 kilometer van ons land.

Als rooms-katholieke parochie H.Laurentius – H.Maria willen we ook ons steentje bijdragen om de vluchtelingen die in de regio IJmond worden opgevangen, te steunen. Dat willen we doen door zo concreet mogelijke hulp te bieden. In samenwerking met de Gemeente Heemskerk en de organisatie IJmond helpt Oekraïne concentreren wij ons op het bijeenbrengen van tweedehandsfietsen (voor zowel volwassen als kinderen) en de ondersteuning van kinderen met benodigdheden voor het onderwijs.

Heeft u wellicht één of meer tweedehandsfietsen die u niet of nauwelijks meer gebruikt en stelt u het op prijs om een Oekraïense vluchteling daarmee te helpen? U mag uw fiets (en sleutel) komen brengen bij het parochiesecretariaat Laurentius, A. Verherentstraat 2, 1961 GD Heemskerk (geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur). Lukt het u niet om zelf te komen en stelt u het op prijs als uw fiets thuis wordt opgehaald? Dan kan ook. Stuurt u dan s.v.p. een e-mail met uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.

U mag onze actie ook financieel steunen. Wij zullen de ontvangen gelden aanwenden voor bovenstaande doelen. U kunt uw bijdrage overmaken op het volgende IBAN nummer:
NL83 INGB 065 601 22 42 ten name van RK Parochie H.Laurentius-H.Maria onder vermelding van “hulpactie Oekraïne”.

Hartelijk dank voor uw medewerking en steun!