We vieren in augustus twee grote feesten!

Ramen Laurentiuskerk bijna gereed, grote klok Mariakerk gerepareerd
24 juli 2021
Oplevering gerestaureerde glas-in-lood ramen Laurentiuskerk
18 september 2021

In het tweede en derde weekend van augustus vieren we in onze parochie twee grote feesten:

Het patroonsfeest van de heilige diaken en martelaar Laurentius (naamdag 10 augustus) vieren we in het weekend van 7 en 8 augustus. Dat doen we in alle vieringen van dit weekend, maar vooral in de plechtige eucharistieviering van 11.00 uur in de Laurentiuskerk, waarin Pastoor Kaleab zal voorgaan.
Door de coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk dat het voltallige Laurentiuskoor op zondag de viering in de Laurentiuskerk kan opluisteren, maar wel zal het herenkoor onder leiding van Jan van Lieshout samen met organist Kees van Unen zorgen voor een sfeervolle viering.
Bovendien zullen al het zilveren kerkelijk vaatwerk en de in 2015 en 2016 gerestaureerde kandelaars, godslamp en wierookvat tijdens deze plechtige eucharistieviering worden gebruikt.

In dit weekend gedenken we ook speciaal onze overleden pastoor-deken Ton Cassee, die op 7 augustus 1971, dit jaar dus 50 jaar geleden, in de Laurentiuskerk tot priester werd gewijd.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) valt dit jaar op zondag en dat betekent dat in het weekend van 14 en 15 augustus alle vieringen in het teken van Maria zullen staan. Op zaterdagavond en zondagochtend zal in de Mariakerk in de beide vieringen gezongen worden door leden van het Mariakoor en in de Laurentiuskerk zullen op zondagochtend twaalf dameskoorleden de zang verzorgen.

We hopen dat veel parochianen de feesten van de beide naamgevers en beschermers van onze parochie zullen meevieren. Deken Cassee zou zeggen: U bent meer dan welkom!