Vieringen en activiteiten afgelast

Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Bets Portegies-Schouten
8 september 2019
Bid het noveengebed mee (16-24 maart)
16 maart 2020
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn alle vieringen tot 31 maart afgelast. Daarnaast zijn ook andere bijeenkomsten in deze periode afgelast, zoals koorrepetities en catechesebijeenkomsten. Doopsels en uitvaarten kunnen op een sobere manier blijven plaatsvinden.
Op zondag kan de Eucharistie op de televisie worden gevolgd vanaf 10.00 uur op NPO 2. Daarbij kan het gebed van geestelijke communie worden gebeden:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.
De bisschoppen van Nederland vragen de gelovigen ook om in deze tijd het volgende gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.