Vicaris Bruggink gepromoveerd in de theologie

Vieringen Goede Week en Pasen in coronatijd
21 maart 2021
Aanmeldingen vieringen rond Pasen (UPDATE)
1 april 2021

Vicaris dr. G. Bruggink na zijn promotie met de bul in de hand.

Vicaris Gerard Bruggink, priester-assistent in onze regio, is woensdag 24 maart jl. gepromoveerd tot doctor in de theologie. Zijn proefschrift gaat over Paus Innocentius III (1198-1216). U leest er meer over op Arsacal, de persoonlijke site van onze Bisschop.

We feliciteren dr. Bruggink van harte met deze prestatie en hopen dat velen de vruchten kunnen plukken van zijn wetenschappelijk onderzoek over een onderwerp uit een ver verleden dat ook voor de Kerk van onze tijd betekenis heeft.