Versoepelingen coronamaatregelen in de kerk

Pastoor Ruben geïnstalleerd voor parochies van ‘De Heilige Familie’
23 januari 2022
Tienerkampweekend in Heiloo
28 januari 2022

De Nederlandse bisschoppen hebben deze week besloten om de bestaande coronamaatregelen te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk.

Geen reserveringen meer – Avondvieringen keren terug

Voor onze parochie betekent dit dat het vanaf nu niet meer nodig is om plaatsen te reserveren voor de vieringen op zondag.

De vooravondviering van de zondag zal met ingang van zaterdag 5 februari weer om 19.00 uur gehouden worden.
Let wel: de komende zaterdag (29 januari) is de viering nog wel om 11.00 uur! 

Verder zal de viering op maandagmiddag (Laurentiuskerk) vanaf 31 januari weer om 17.00 uur beginnen. De viering van woensdagavond (Mariakerk) is vanaf 2 februari (Maria Lichtmis) weer gewoon om 19.00 uur.

Basis­maat­re­ge­len blijven gelden

De bis­schop­pen wijzen er na­druk­ke­lijk op dat alle basis­maat­re­ge­len op het gebied van ge­zond­heid blijven gel­den, dat wil zeggen thuis­blij­ven bij klachten, an­der­halve meter afstand hou­den, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij ver­plaat­singen door de kerk en in andere binnen­ruim­tes. De regels voor het veilig uitreiken en ont­van­gen van de heilige communie blijven even­eens gehandhaafd.

Zang

Samenzang is mogelijk en ook onze koren mogen vanaf nu weer repe­te­ren en zingen tij­dens vie­rin­gen voor zover de koorleden onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.