Update: opnieuw 1,5 meter afstand en mondkapjes

Lourdesgroep viert dubbeljubileum Pastoor Van der Linden
19 september 2021
Eerste H. Communie en H. Vormsel in 2021 en 2022
22 september 2021

Vanwege het snel oplopend aantal coronabesmettingen vragen de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen om voortaan tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten weer an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer zij zich ver­plaatsen. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toe­ge­staan en mogen ook koren – onder bepaalde voorwaarden – blijven zingen.

De bis­schop­pen hou­den er echter reke­ning mee dat de ko­men­de tijd ver­dere aanscher­ping van de corona­maat­re­ge­len nodig zal blijken.

Lees meer op de website van het bisdom.