Twee jubilerende koorleden gehuldigd

Nieuwsbrief 17 november
23 november 2022

Op de feestdag van Sint Cecilia, patrones van de muziek – dat was op dinsdag 22 november jl. – werden opnieuw twee leden van het Laurentiuskoor gehuldigd. Dat gebeurde tijdens een feestelijk samenzijn in de grote zaal van het Parochiecentrum.

Trees de Wit is dit jaar 50 jaar actief als koorlid, eerst in de St.-Jozefkerk in Velsen-Noord en daarna in de Laurentiuskerk van Heemskerk. Ze was lid van het dameskoor en ook geruime tijd voorzitter. Bijzonder zijn de vele fotoalbums waarin ze de herinneringen aan de uitstapjes en feesten van het dameskoor (en later ook het gemengd koor) vastlegde.
Ze ontvang een gouden jaartalinsigne (50) van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging die op het lint van de gouden medaille werd gespeld die ze al bij haar 40-jarig koorjubileum mocht ontvangen.

Jan van Lieshout is dit jaar 40 jaar koorlid van het Laurentiuskoor en ontving daarom de gouden St.-Gregoriusmedaille. Hij memoreerde daarbij dat hij vroeger ook nog in het jongenskoor van de Laurentiuskerk gezongen heeft. Jan was een aantal jaren secretaris van het herenkoor ‘Sint Caecilia’ en heeft de laatste jaren het herenkoor gedirigeerd bij uitvaartdiensten.
Hoewel hij niet meer actief is als zanger, verzorgt hij nog steeds de koormappen.

Beide jubilarissen, van harte gefeliciteerd!