Tot ziens

Geen plantenverkoop voor Lourdes
15 april 2020
Gebedsviering Pinksteren
28 mei 2020

Na het overlijden van uw pastoor, mijn broer, heb ik ook persoonlijk van u vele reacties ontvangen. Dank hiervoor dat doet zeker goed.

21 jaar ben ik gastvrouw op de pastorie van de Mariakerk geweest. Het waren goede jaren in het Heemskerkse. Vele mensen heb ik in die jaren persoonlijk of telefonisch gesproken. Afgelopen jaar ben ik samen met mijn dochter Marleen en schoonzoon Jeroen constant op de pastorie aanwezig geweest om zonodig zorg te kunnen bieden aan mijn broer, uw pastoor. Het was een waardevol jaar waarin u als parochianen hebt meegedragen.

Door de omstandigheden heb ik u niet kunnen mededelen dat ik mijn taak als gastvrouw per 1 mei heb beëindigd, daar ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt en ik terug ben naar mijn woning in Alkmaar. 15 mei heb ik de sleutels van de pastorie na een zeer intensieve periode overgedragen aan de heer Bert Jan Rozestraten. De pastorie is zeker aan een opknapbeurt toe en wordt nu gereed gemaakt voor de nieuwe bewoners.

Zeker zal ik menigeen van u nog wel tegenkomen, immers mijn man Fred en mijn broer Ton, uw pastoor, hebben hun rustplaats gevonden op het prachtige Laurentiuskerkhof.

Veel groetjes en dank voor uw vertrouwen gedurende de afgelopen 21 jaar.

Marja Buter-Cassee