Titus Brandsma wordt heilig verklaard

Parochieel samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’
21 november 2021
Godslamp Laurentiuskerk glanst weer
27 november 2021

Paus Fran­cis­cus heeft op 25 no­vem­ber een won­der erkend op voor­spraak van de zalige karmeliet Titus Brandsma (1881 Bolsward) die in 1942 overle­den is in het con­cen­tratie­kamp van Dachau (Duits­land). Met de erken­ning van dit won­der is de weg naar heilig­ver­kla­ring vrij.

Het won­der betreft de gene­zing van een dode­lijke huidkanker op voor­spraak van de Neder­landse karmeliet. De 76-jarige pater Michael Driscoll, die een bij­zon­der devotie voor pater Titus Brandsma heeft, is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan zijn Neder­landse confrater. Pater Driscoll is intussen met emeritaat, maar is nog steeds als pries­ter actief.

Levensloop

De Fries Titus Brandsma, geboren op 23 februari 1881 in het buurt­schap Oege­kloos­ter, nabij Bolsward, was lid van de orde van de karmelieten. In 1905 werd hij tot pries­ter gewijd. In 1923 werd hij hoog­le­raar wijsbe­geerte en mys­tiek aan de toen pas opgerichte Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Nijmegen, vandaag de Radboud Uni­ver­si­teit. Later werd hij rector van de uni­ver­si­teit. Brandsma verzette zich vanaf de jaren 1930 open­lijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij gearres­teerd wegens sub­ver­sieve ac­ti­vi­teiten. Hij overleed op 26 juli 1942 aan ontbe­ringen en mishan­de­ling in het con­cen­tratie­kamp van Dachau. Op 3 no­vem­ber 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Tituskapel

Onze Laurentiuskerk is in het bezit van een gedachteniskapel voor de – nu nog  zalige – Titus Brandsma.
Met name Ton van Herpen, dit jaar overleden, heeft zich ingespannen voor de realisering van deze bijzondere plek in onze kerk.

Binnen niet al te lange mogen we daar dus een lichtje branden en bidden om de voorspraak de heilige Titus Brandsma.