Tieners en jongeren

Tiener- en jongerengroep

Elke maand komen de tieners en jongeren van de parochie samen. Meestal is dit op zondagavond, van 18.00 tot 19.30 voor de tieners (12-16 jaar) en van 19.30 tot 21.00 voor de jongeren (vanaf 16). Tijdens de avond wordt een prikkelend onderwerp eerst kort ingeleid en daarna bespreken de jongeren het onderwerp in kleinere groepjes. Aan het einde komen ze dan weer samen om de avond af te ronden. Naast deze avonden doen de jongeren ook mee aan verschillende sportieve activiteiten en is er een BBQ en een kerstdiner. Meer info bij Sindo Núñez, sindo@xs4all.nl.

JKH

JKH staat voor Jongerenkerk Heemskerk. Elke vrijdag repeteert het jongerenkoor van 19.30 tot 21.30 en eens per maand zingen ze tijdens de jongerenviering. Naast het zingen organiseert de JKH allerlei andere activiteiten. Na de vrijdagse repetities is er de gelegenheid iets te drinken in de eigen ruimte bij de kerk die het Home wordt genoemd. Meer info bij het bestuur van de JKH, jkheemskerk@gmail.com.