Teun Warnaar tot priester gewijd

Samen de handen ineen voor de Lideta Mariam School in Ethiopië.
7 maart 2017
Onderscheiding voor IJs Bruin
28 oktober 2017

Vanmorgen zijn onder grote belangstelling in de St. Bavokerk in Haarlem Antoon Goos en Teun Warnaar door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr Jozef Punt, tot priester gewijd. Een bijzondere viering met veel priesters en een groot aantal gelovigen.

Veel parochianen uit Heemskerk, Uitgeest en Castricum gaven acte de présence. De wijdingsplechtigheid werd muzikaal ondersteund door het kathedrale koor.

Namens alle parochianen in onze regio feliciteren wij Teun Warnaar van harte met zijn priesterwijding. Samen met zijn trotse ouders mocht Teun van talloze aanwezigen de felicitaties in ontvangst nemen. Ook deken Ton Cassee, de begeleider en coach van Teun, mag met genoegen terugblikken op een eerste jaar van plezierige samenwerking.

Zondagochtend 25 juni vierde de neomist zijn eerste H.Mis in de Laurentiuskerk. Samen met een zestal concelebranten en een tweetal koren (het Laurentiuskoor en het koor Intermezzo met combo) was ook dit een zeer inspirerende viering. Met dank aan fotograaf Patrick Huhdepohl zie hieronder een kleine impressie van deze mooie gebeurtenis. Mogen de vieringen gedurende dit bijzondere weekend onze neomist verdere voeding en inspiratie geven aan zijn toekomst als priester! Van harte mag hij daarbij vanuit heel de regio op onze steun rekenen!