Teun Warnaar gewijd tot diaken

Video impressie 125 jaar Laurentius en Bloemenshow
1 oktober 2016
Sint Bavo onderscheiding voor Jaap Bart
29 januari 2017

Vanmorgen is priesterkandidaat Teun Warnaar, samen met Anton Goos, door hulpbisschop Mgr. Hendriks tot diaken gewijd.

In een zeer goed bezette Sint Bavo sprak Mgr. Hendriks tot de beide diakens: ‘de diakenwijding die jullie vandaag mogen ontvangen, houdt in dat jullie je leven gaan geven aan Christus en de kerk en dat de Heer jullie leven aanneemt en omvormt. Uit vrije wil en met overtuiging je leven geven aan iemand, kan eigenlijk niet anders dan een daad van liefde zijn.’

Namens de drie samenwerkende parochies in onze regio feliciteren wij Teun van harte met deze diakenwijding en wensen hem heel veel succes toe bij de uitvoering van zijn werkzaamheden als diaken in onze regio. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar het priesterschap in 2017!

Het parochiebestuur
12 november 2016