Stille zaterdag: Ik verwacht de opstanding van de doden…

Aanmeldingen vieringen rond Pasen (UPDATE)
1 april 2021
BAVO-onderscheiding voor Coby en Schelte Tuinstra
10 april 2021

De dag na Goede Vrijdag is de dag van de grafrust van Jezus. De dag waarop we in verwachting zijn van de Verrijzenis.
Het is mooi om op deze dag ook te denken aan onze dierbare doden die hun leven lang hebben geloofd in Pasen.
Dit jaar, één jaar na zijn dood en begrafenis, gedenken we heel bijzonder onze geliefde pastoor-deken Ton Cassee.
Velen hebben in de afgelopen week zijn graf bezocht.
Pasen was voor hem: Ik leef en jij zult leven! 

Laten we ons aan dat geloof dat hij altijd zo vol vuur verkondigde vast blijven houden.

Zalig Pasen!