Snel op de hoogte van parochienieuws? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

De kerkramen in het atelier
11 februari 2021
De eerste Nieuwsbrief verschenen
16 maart 2021

 

Ons parochieblad HELM verschijnt één keer per maand en het juninummer is zelfs voor drie maanden tegelijk. In het afgelopen jaar, waarin zoveel gebeurde wat ons parochieleven raakte, betekende dit dat de informatie in dit blad vaak achterhaald was op het moment van verschijnen.  Zo konden geplande vieringen niet doorgaan of werden er juist vieringen ingelast.

Ook nu nog gebeurt het regelmatig dat er iets verandert in het liturgierooster, onder andere vanwege de gewijzigde beschikbaarheid van voorgangers.

Gelukkig heeft onze parochie ook deze website waarop regelmatig actuele berichten worden geplaatst en waarop het meest recente rooster van vieringen en voorgangers is te raadplegen.

Wilt u voortaan onmiddellijk op de hoogte zijn van belangrijke parochieberichten en van wijzigingen in het liturgierooster?
Geef u dan nu op voor het ontvangen van de nieuwsbrief, die alleen verschijnt als daar aanleiding toe is. U wordt dus niet overspoeld met berichten.

Schrijf u hier in voor de Nieuwsbrief