Sint Bavo onderscheiding voor Ad Heus

Restauratie glas-in-lood vordert: Mariaraam opgeleverd
11 juni 2021
Eerste H. Communie voor Maks en Julia
24 juni 2021

Hedenochtend mocht aan één van de kosters van onze Heemskerkse parochie, de heer Ad Heus, een bijzonder woord van dank worden uitgesproken. Ad Heus is 27 jaar lang, als lid van het kostersteam, koster in de Mariakerk geweest. Ontelbaar veel vieringen in het weekend en doordeweeks heeft de heer Heus als koster mogen begeleiden. Daarbij waren ook uitvaarten en huwelijken zowel in de Mariakerk als de Laurentiuskerk.

Ad Heus is actief geweest als collectant, hij telde de collectes en stortte deze af bij de bank. Hij is een aantal jaren als hoofdkoster aanspreekpunt voor het parochiesecretariaat geweest en deed de coördinatie van het rooster namens de kosters in de Mariakerk.

Jaarlijks was Ad Heus betrokken bij het ophangen van de adventskrans, het opstellen en weer afbreken van de kerststal, de voorbereidingen voor aswoensdag, het orgelstemmen, het CV-onderhoud en het onderhoud van de kerkklokken. Als bouwkundige was de heer Heus nauw betrokken bij de restauratie van de klokkentoren van de Mariakerk in 2018. En alsof dat nog niet allemaal genoeg was, is hij ook vele jaren als vrijwilliger bij de Voedselbank actief geweest.

Tijdens de viering van de H. Eucharistie op zondagmorgen 13 juni mocht namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, aan Ad Heus het ereteken van Sint Bavo worden opgespeld. Namens de gehele Heemskerkse parochiegemeenschap van harte proficiat met deze fantastische eer!

Het parochiebestuur