Samen vieren we de Goede Week en Pasen

Wat vieren we in de Goede Week en met Pasen?
8 april 2022
Scholen bezoeken onze kerken
9 april 2022

Het is inmiddels al weer drie jaar geleden dat we zonder beperkingen in onze kerken samen mochten komen om het lijden en het sterven van Jezus te gedenken en zijn verrijzenis uit de dood te vieren.

Nu de meeste beperkingen zijn opgeheven, willen we jong en oud weer uitnodigen om de bijzondere vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Paaszondag met ons mee te vieren. Geloven doe je niet alleen, we versterken elkaar in het geloof door samen te komen en zo niet alleen elkaar, maar ook de Heer te ontmoeten in Woord en Sacrament.

Er wordt ook weer gezongen door onze cantors en koren.
Hieronder het overzicht van de vieringen. (Voor de actuele lijst met de voorgangers zie deze pagina).

Palm- en passiezondag
We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem – de palmtakjes worden gezegend –  en we horen het verhaal van Jezus’ lijden en sterven.

Zaterdag 9 april, 19.00 uur: Eucharistieviering  – Laurentiuskerk
Cantor en samenzang

Zondag 10 april, 11.00 uur: Eucharistieviering – Laurentiuskerk
Herenkoor

Zondag 10 april, 11.00 uur: Eucharistieviering / Gezinsviering  – Mariakerk
Heemsklokjes

Witte Donderdag
We vieren het Laatste Avondmaal en daarmee de instelling van de eucharistie en het priesterschap

Donderdag 14 april, 19.00 uur: Eucharistieviering – Mariakerk
Mariakoor

Goede Vrijdag
We volgen Jezus op zijn kruisweg en we brengen eer aan het heilig Kruis.

Vrijdag 15 april, 15.00 uur: Kruisweg – Laurentiuskerk
Cantors en samenzang

Vrijdag 15 april, 16.00 uur: Kruisweg – Mariakerk
Heemsklokjes

Vrijdag 15 april, 19.00 uur: Liturgie van Goede Vrijdag met de kruisverering – Mariakerk
Cantors en samenzang

Stille zaterdag
Overdag gedenken we in stilte Jezus’ grafrust
HOOGFEEST VAN PASEN
We vieren de verrijzenis uit de dood

Zaterdag 16 april, 19.00 uur: Paaswake met eucharistieviering – Mariakerk
Mariakoor

Zaterdag 16 april, 21.00 uur: Paaswake met eucharistieviering – Laurentiuskerk
JKH

Zondag 17 april, 11.00 uur: Plechtige eucharistieviering van Paaszondag – Laurentiuskerk
Laurentiuskoor met gastzangers, soliste Mirjam Betjes en trompettist Ton Heus 

Tweede paasdag

Maandag 18 april, 11.00 uur: Eucharistieviering – Mariakerk
Cantor en samenzang