Samen de Bijbel lezen met Pastoor Van der Linden

Oplevering gerestaureerde glas-in-lood ramen Laurentiuskerk
18 september 2021
Lourdesgroep viert dubbeljubileum Pastoor Van der Linden
19 september 2021

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, wil Pastoor J.C. van der Linden weer beginnen met de Bijbelgroepen. Deze komen één keer per maand bij elkaar. Er zijn twee mogelijkheden:

  • De derde woensdag van de maand van 14.30-16.00 uur bij Pastoor Van der Linden thuis, Maerelaan 154.
    Indien dit bezwaarlijk is, is er ook de mogelijkheid bij iemand anders thuis of in het Parochiecentrum van de Laurentiuskerk bijeen te komen.
  • De vierde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur in het Parochiecentrum van de Laurentiuskerk.

Om het aantal deelnemers te bepalen is opgave gewenst! Stuur hiertoe een mailtje naar laurentius-maria@hetnet.nl.

Inmiddels is het derde deel van de serie “Spreekt God nog tot ons?” verschenen, waarin Pastoor Van der Linden de lezer bij de hand neemt in het lezen en verstaan van de Bijbel. Dit derde deel gaat over de Handelingen der Apostelen, de Brieven en het boek Openbaring en kost €10,- (te bestellen via het Parochiesecretariaat).