Restauratie glas-in-loodramen Laurentiuskerk in volle gang

Aanmelden voor vieringen vereenvoudigd
27 januari 2021
Demontage glas-in-loodramen in beeld
1 februari 2021

Raam boven het doopvont: de heilige Laurentius (Lambert Laurijssen)

Middelste raam achter het hoofdaltaar: de triomferende Christus (Lambert Laurijssen)

Wie de Laurentiuskerk bezoekt of er langs gaat, zal het zijn opgevallen dat er al enige tijd steigers zijn opgesteld. Sinds eind vorig jaar wordt er gewerkt aan de noodzakelijke restauratie van de glas-in-loodramen, die in belangrijke mate bijdragen aan de schoonheid van het monumentale kerkgebouw. De zeven fraaie ramen achter het hoofdaltaar dateren uit 1933 en komen uit het atelier van de Haarlemse glazenier Lambert Laurijssen, die ook het bekende verhaal van diaken Laurentius – die de schatten van de kerk aan de keizer toont – in glas heeft uitgebeeld (boven het doopvont). Jan Evertsen vervaardigde in 1957 het raam van de Mariakapel, waarin Maria als Koningin van de Hemel wordt verbeeld.

De andere glas-in-loodramen  mogen dan minder kleurrijk en beeldend zijn, maar ook zij zorgen voor de sacrale sfeer in de kerk.

De afgelopen jaren zijn er ernstige gebreken geconstateerd aan de ramen, zoals verroeste brugstaven, loodveters en windroedes. In 2018 moesten er zelfs al vangnetten worden opgehangen om loszittend gesteente eventueel op te kunnen vangen.

Deze grondige restauratie wordt uitgevoerd door Pronk Restauraties B.V. en Glasatelier Lichtraamwerk Glas in Lood.  Zo hoopt het Parochiebestuur dit unieke erfgoed nog vele jaren voor onze geloofsgemeenschap en voor heel Heemskerk te kunnen behouden.

Bijdrage in de kosten

Uw bijdrage aan de hoge kosten van deze werkzaamheden (in totaal ca. € 400.000)  is uiteraard van harte welkom.
Daartoe is een speciale bankrekening geopend: NL83 INGB 0656 0122 42 t.n.v. Parochie H.Laurentius – H.Maria onder vermelding van ‘Ramen Laurentiuskerk’. U kunt uw bijdrage ook (in enveloppe) in de daartoe bestemde collectebus doen achter in de kerk of afgeven bij het Parochiesecretariaat.

Raam boven het doopvont: de heilige Laurentius (Lambert Laurijssen)