Reserveren voor zondagsvieringen niet meer nodig

De Kerk is jarig!
14 mei 2021
Nieuwsbrief over versoepelingen, de koorzang, het kerkhof en Moeder Teresa
4 juni 2021

Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een ver­soe­pe­ling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.

Voor grotere kerk­ge­bouwen met meer dan 300 reguliere zit­plaatsen geldt vanaf nu dat maximaal 15 procent van het aantal zit­plaatsen kan wor­den benut. In onze beide kerkgebouwen betekent dit dat er 80 kerkgangers toegelaten kunnen worden.

Op grond van het te verwachten aantal kerkgangers is het daarom vanaf nu niet meer nodig om vooraf te reserveren voor de vieringen op zondag.
Wel blijven de overige maatregelen (thuis blijven bij gezondheidsklachten, anderhalve meter afstand houden, mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, handen ontsmetten voor het ontvangen van de H. Communie, etc.) onverkort van kracht.

Ook is koor- en samenzang voorlopig nog niet mogelijk. De zang wordt verzorgd door één cantor of door maximaal 4 koorleden.

We hopen dat velen de weg naar onze kerken weer (terug) weten te vinden en zich daar laten voeden door Gods Woord en de Eucharistie, maar ook door het gemeenschappelijk beleven en belijden van het geloof.