Ramen Laurentiuskerk bijna gereed, grote klok Mariakerk gerepareerd

Pastoor Van der Linden 90 jaar!
10 juli 2021
We vieren in augustus twee grote feesten!
24 juli 2021

Het restauratiewerk aan de glas-in-loodramen en de gebrandschilderde ramen van de Laurentiuskerk begint nu zijn voltooiing te naderen.

Het Mariaraam en het raam aan de westgevel (boven de ingang van de kerk) zijn inmiddels naar tevredenheid opgeleverd. Het grote kerkorgel, dat ter bescherming tegen vuil en stof maandenlang onder een groot zeil schuilging, is weer in volle glorie te bewonderen. Zodra het instrument schoongemaakt en op eventuele mankementen gecontroleerd is en een stembeurt heeft gehad, zullen de fraaie klanken weer te horen zijn in de vieringen.

De glas-in-loodvensters boven de middenbeuken, in het transept en boven het priesterkoor zijn nagenoeg gereed.

De bedoeling was dat de werkzaamheden aan de ramen aan de zuidgevel, inclusief het Laurentiusraam, voor de bouwvakvakantie – die op 23 juli is begonnen – zouden worden afgerond, maar door ziekte van de schilder is dat helaas niet gelukt. We zullen dus nog even geduld moeten voordat de laatste steigers uit de kerk verwijderd kunnen worden. De buitensteiger wordt in ieder geval na de bouwvakvakantie verwijderd. De definitieve oplevering van de ramen van de Laurentiuskerk staat gepland voor 16 september.

Na het groot onderhoud van de Laurentiuskerk, twee jaar geleden, en de restauratie van de glas-in-loodramen en gebrandschilderde ramen, inclusief de vernieuwing van alle stijlen van die vensters, in de afgelopen acht maanden, staat onze Laurentiuskerk voor vele, vele jaren er weer heel mooi bij!

Zoals het vaak gaat bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden bleek deze restauratie toch nog het nodige meerwerk op te leveren. De daarmee samenhangende kosten bedragen ca. € 80.000. Een deel hiervan kan worden betaald uit subsidiegelden en uit de eigen reserveringen voor het onderhoud, maar een extra bijdrage van ieder die zich betrokken voelt bij de Laurentiuskerk is uiteraard van harte welkom! U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL83 INGB 0656 0122 42 ten name van  RK Parochie H.Laurentius – H.Maria onder vermelding van ‘ramen Laurentiuskerk’. Maar u kunt uw bijdrage ook (in een envelop) in de collectebus doen die bij de in-/uitgang van de Laurentiuskerk staat.

Overigens wordt ook het overige onderhoud aan onze kerkgebouwen niet vergeten. Zo is onlangs de grote klok in de klokkentoren van de Mariakerk gerepareerd, waardoor we mensen kunnen blijven uitnodigen om naar de vieringen te komen.