Parochieel samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’

Benoeming pastoor Ruben Torres
21 november 2021
Titus Brandsma wordt heilig verklaard
27 november 2021

Onlangs mocht het regiobestuur van Mgr. J.W.M. Hendriks een bisschoppelijk decreet ontvangen. In dit besluit wordt vermeld dat de r.-k. parochies De Goede Herder te Castricum, H. Jozef te Velsen-Noord, H.Laurentius-H.Maria te Heemskerk, Onze Lieve Vrouwe Geboorte te Uitgeest, St. Eloy te Beverwijk en Twaalf Apostelen te Beverwijk met ingang van 1 oktober 2021 het samenwerkingsverband “De Heilige Familie” vormen.

Met deze formalisering komen we naast de sinds 2018 bestaande pastorale samenwerking nu ook tot een bestuurlijke samenwerking. Het regiobestuur heeft vooruitlopend op dit besluit een concept vijfjarenplan (“Met hart en ziel, in woord en daad”) opgesteld dat begin juli 2021 met een afvaardiging van het bisdom is besproken.

Op 10 november jl. is aan een klankbordgroep van 40 parochianen een presentatie gegeven waarin de hoofdlijnen van het in de komende jaren te voeren beleid zijn toegelicht. Daarbij is ook gesproken over de vraag welke kerk in Heemskerk in de toekomst een ‘regiofunctie’ dient te krijgen. Laat duidelijk zijn dat op dit moment nog geen enkel besluit is genomen welke van de twee kerken in Heemskerk in de toekomst mogelijk gesloten zou moeten worden. Een dergelijk besluit is afhankelijk van

  • de toekomstige ontwikkeling van de kerkbetrokkenheid en andere vitaliteitscriteria
  • de herbestemmingsmogelijkheden van beide gebouwen
  • ‘last, but not least’: de mening van parochianen.

De presentatie van 10 november moet beschouwd worden als een eerste informatieronde. Zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, gaan we een vervolgbijeenkomst inplannen.