Oud-pastoor Laurent overleden

Sponsoractie Wereldjongerendagen
16 november 2022
Nieuwsbrief 17 november
23 november 2022

Ons bereikte vandaag het droevige bericht dat pastor dr. J.W.A. Laurent op 75-jarige leeftijd is overleden. Hij was van 1978 tot 1980 als wijkpastor (kapelaan) en van 1980 tot 1994 als pastoor verbonden aan de parochie van de H. Maagd Maria (de Mariakerk) in Heemskerk.

Jacq Laurent in zijn Heemskerkse jaren

Jacques Laurent werd op 28 januari 1947 geboren in Velsen-Noord. Hij doorliep het gymnasium op het seminarie Hageveld in Heemstede. Van 1967 tot 1972 studeerde hij theologie en wijsbegeerte (filosofie) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd priester gewijd op 28 september 1974 en werd toen eerst kapelaan te Alkmaar om daarna zestien jaar lang verbonden te zijn aan de Mariakerk en – na het plotselinge overlijden van pastoor Alleman – ook aan de Laurentiuskerk. Hij bekleedde ook enkele maatschappelijke en bestuurlijke functies in Heemskerk. Tijdens zijn Heemskerkse tijd hervatte hij ook nog zijn studie theologie en sloot deze in 1991 cum laude af. In 1994 vond hij het tijd om van pastorale standplaats te veranderen en zo vertrok hij naar de parochie van Het Nieuwe Verbond in Amsterdam Nieuw-West en werd hij bovendien parttime universitair docent. In 1997 is hij gepromoveerd.

In het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de Mariakerk lezen we een voor hem kenmerkend citaat uitgesproken bij zijn afscheid uit Heemskerk in 1994:

Het gaat bij de kerk in feite om twee wezenlijke zaken: zingeving en het collectieve gevoel ‘wij samen’. Er is nu wel een tendens naar meer zingeving. Dat is goed. Aan de andere kant ligt juist dat wij-gevoel in deze tijd van individualisering onder schot. Maar dat wij-gevoel blijft wel een wezenlijk kenmerk van de kerk. Immers, bij te veel individualisering wordt geloof in feite filosofie.

Deze woorden hebben niets aan actualiteit ingeboet. We zijn dankbaar voor al het goede dat pastoor Laurent gedaan heeft voor zoveel mensen en voor de parochiegemeenschap als geheel. Dat hij nu mag rusten in vrede.