Onderscheiding voor IJs Bruin

“Voor de trouw en de toewijding waarmee IJsbrand Bruin zich 50 jaar heeft ingezet voor de koorzang in de Laurentius- Mariaparochie verdient hij deze blijk van waardering namens de hele kerkgemeenschap”. Zo luidde ook de tekst van de oorkonde die IJs Bruin zondag 22 oktober ontving samen met de onderscheiding tijdens de Eucharistieviering in de Laurentiuskerk.