Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2019

Pastores, parochiebestuur en locatieteam Heemskerk wensen u allen vrede, gezondheid en alle goeds toe in 2019. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen. Laten wij in 2019 proberen elkaar opnieuw te enthousiasmeren, te inspireren en te steunen.

Wij kunnen dit elkaar ook persoonlijk toewensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari ná de viering van 10.30 uur in de Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.