Nieuwjaarsboodschap namens het bestuur

Lijst overleden katholieke prominenten in 2020: Ton Cassee
28 december 2020
H. Mis zondag 24 februari 2021 H. Laurentiuskerk
24 januari 2021

2020 was een zeer bewogen jaar. Niet eerder hebben we zo direct ervaren hoeveel impact mondiale problemen op ons dagelijks leven kunnen hebben. Voor het eerst in honderd jaar zijn we in 2020 opgeschrikt door een pandemie. Doordat miljoenen mensen wereldwijd besmet raakten met het coronavirus, kwamen hele samenlevingen tot stilstand. We zullen het voorjaar van 2020 herinneren om z’n lege straten en pleinen en overvolle ziekenhuizen. Veel mensen verloren een dierbare of werden zelf ernstig ziek van het virus. Maar ook voor degenen die hun bedrijf moesten sluiten, voor degenen die hun baan verloren en degenen die hun dierbaren niet of nauwelijks konden zien was het een rampjaar. En natuurlijk ook voor hen die in een sociaal isolement kwamen te zitten. Tot op de dag van vandaag mag met veel respect worden gesproken over mensen in de zorg, waar alle normaal zo efficiënt gerichte processen op de schop genomen moesten worden en reguliere zorg opnieuw is uitgesteld.

Ook voor de zes samenwerkende parochies in onze regio had de COVID-19 crisis ingrijpende consequenties. Grote samenkomsten tijdens de hoogfeesten van Pasen, Pinksteren en Kerstmis bleken in 2020 niet mogelijk. De koorzang werd drastisch beperkt. Vergaderen moest frequent op basis van videobellen plaatsvinden. Kosters hebben alom hun uiterste best gedaan om onze kerkgebouwen in te richten op de anderhalvemetersamenleving. De parochies zijn onder invloed van alle beperkingen financieel behoorlijk geraakt: de bijdragen van parochianen zijn in vergelijking met 2019 naar het zich laat aanzien met 25 tot 35% gedaald. Wat het structurele effect van corona op onze geloofsgemeenschappen zal zijn, dient te worden afgewacht.

Het overlijden van onze dierbare deken Ton Cassee eind maart 2020, was weliswaar niet helemaal onverwacht, maar zijn wijze raad wordt in vergaderingen van het regiobestuur en locatieteams zeker gemist. “Laat elkaar in waarde”, “Oordeel niet, veroordeel niet, we zijn allemaal verschillend”, “Er zijn genoeg redenen om dankbaar te zijn, elke dag”, zomaar een paar lijfspreuken van deze inspirerende voorganger.

Hoe somber 2020 ook mag lijken, er is altijd hoop. Hoop dat een vaccin uitkomst mag brengen en we geleidelijk weer terug kunnen naar wat we ooit ‘normaal’ noemden. Laten we doen wat in ons vermogen ligt om de maatschappij en onze parochie en regio iets te bieden van de ‘vrede op aarde’ waarover de engelen bij het pasgeboren kind Jezus hebben gezongen. Van harte hoop ik dat het alle werkgroepen en koren weer gegund wordt om hun activiteiten te herpakken en we ook onze kerken weer volledig kunnen openen.

Namens het regiobestuur en locatieteam Heemskerk wens ik u van harte een gelukkig, inspirerend en bovenal gezond 2021 toe!

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)