Meer kerkbezoekers welkom

Nieuwe video restauratie glas-in-loodramen Laurentiuskerk
3 mei 2021
Ton van Herpen overleden
7 mei 2021

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.

Voor onze parochie betekent dit dat we vanaf heden in zowel de Laurentiuskerk als de Mariakerk 50 bezoekers per viering zullen toelaten in plaats van de huidige 30.  Voorlopig dient u zich voor de vieringen op zondagochtend nog wel aan te melden via onze website of telefonisch via ons parochiesecretariaat (woensdag van 9.30 tot 12.00 uur). Omdat het aantal kerkbezoekers op zaterdagavond meestal lager is, hoeft u zich voor die viering niet meer aan te melden.

De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat de hui­dige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzich­tig­heid en terug­hou­dend­heid. Daarom blijven de overige maatregelen rond afstand en hygiëne gewoon van kracht. Ook mag er nog steeds door maximaal vier koorleden gezongen worden (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar).

We hopen dat deze verruiming ertoe leidt dat velen zich (weer) welkom voelen in onze kerken en daar inspiratie, kracht en zingeving mogen vinden!